empty
 
 
Forexový glosář

Forexový glosář

Kapitola Forex slovník objasňuje pojmy uplatňované na mezinárodním devizovém trhu. Hesla jsou uvedena abecedně, aby se urychlilo vyhledávání požadovaných termínů a definic.

Hledat
Přidejte termín
 
Termínů na stránku
preview page icon
next page icon
 • Absolutní výhoda
  je výhoda při výrobě určitého zboží nebo služeb, kterou má některá země oproti ostatním kvůli zvláštnostem podnebí, vzdělání, pracovních zdrojů a dalších faktorů. Pokud má země v určitých odvětvích absolutní výhodu, může produkovat odpovídající zboží a služby za nižší cenu na jednotku než konkurenti
 • Accrual
  Přiměřené slevy a prémie za forwardové směnné transakce (objednávky) s ohledem na swapové transakce během období konkrétní transakce
 • Adjustment
  (Přizpůsobení, úprava) Rozhodnutí centrální banky upravit domácí hospodářskou politiku zaměřenou na odstranění nerovnováhy plateb nebo stanovení oficiálního směnného kurzu
 • Adviser
  algoritmus pro správu obchodních účtů ve formě programu vytvořeného v MetaQuotes Language 58, který odesílá požadavky a objednávky na server prostřednictvím klientského terminálu (platformy)
 • AK&M
  je informační a analytická agentura zaměřená na ekonomii. Agentura AК&M byla založena v roce 1990. Již dlouho patří mezi hlavní informační portály v oblasti ekonomiky a financí
 • Akciový index
  představuje soubor akcií za účelem měření hodnoty sektoru akciového trhu
 • Akciový trh
  (trh s cennými papíry) je segment finančního trhu, na kterém se obchoduje s cennými papíry
 • Aktivum
  Jakákoli položka ekonomické hodnoty, která je předmětem obchodu na finančním trhu. Aktivem může být měnový pár s cílem profitovat z rozdílu v jeho směnném kurzu
 • Aktuální zůstatek účtu
  je jednou ze dvou složek platební bilance, která se týká čistého příjmu z vývozu po odečtení plateb za dovoz, čistého příjmu z investic a čistých plateb za převod
 • Americká akciová burza (AMEX)
  Burza cenných papírů, která z malé burzy cenných papírů vyrostla a stala se druhým největším trhem cenných papírů ve Spojených státech. Většina cenných papírů kótovaných na burze AMEX patří malým a středním podnikům. Jeho hlavními indexy jsou AMEX Major Market Index a AMEX Market Value Index
 • Americká depozitní poukázka (ADR)
  (American Depository Receipts) ADR, představená na finančních trzích v roce 1927, je akcie, která se obchoduje ve Spojených státech a je denominována v amerických dolarech, ale představuje určitý počet akcií v zahraniční společnosti. ADR jsou také volně obchodovány na evropských trzích. ADR mohou být kótovány také na hlavních burzách. Jedná se o nástroj pro zvyšování kapitálu na amerických a mezinárodních trzích. ADR mohou mít různé názvy v závislosti na požadavcích jednotlivých trhů
 • AMIEU
  je zkratkou pro Australian Meat Industry Employees Union (Australský svaz zaměstnanců masného průmyslu). Tato organizace zastupuje zájmy pracovníků v masném průmyslu
 • Angela Merkelová
  je německá politička v čele Křesťansko-demokratické unie od 10. dubna 2000. Angela Merkelová je kancléřkou Spolkové republiky Německo od 22. listopadu 2005, kdy její strana vyhrála federální volby v roce 2005. Merkelová je první ženou, která se stala německou kancléřkou
 • APEC (Asojsko-pacifické hospodářské společenství)
  je organizace sdružující 369 asijsko-pacifických zemí, s cílem podpořit volný obchod, liberalizovat investice a pomoci celému regionu, jakož i podpořit hospodářský růst a posílit asijsko-pacifické společenství
 • Arbitráž
  Simultánní nákup aktiva na jednom trhu a prodej toho samého aktiva na jiném trhu za účelem zisku z dočasného rozdílu v ceně
 • Ask cena
  je cena, za kterou je prodejce ochoten prodat podkladovou měnu
 • At best (nejlepší možné)
  Příkaz dealerovi nebo brokerovi na nákup nebo prodej finančního aktiva za nejlepší možnou dostupnou cenu
 • Bankovní zátěžový test
  je podmínkou pro posouzení systému řízení rizik podle nařízení Ruské centrální banky ze dne 16. 1. 2004 č. 1379 U "Při hodnocení finanční stability banky s cílem potvrdit ji jako dostatečnou pro účast v systému pojištění vkladů"
 • Barel
  je jednotka objemu kapaliny, která se používá na mezinárodním trhu s ropou. Cena základních značek ropy se uvádí v dolarech za barel
 • BHP Billiton
  je největší těžební společnost na světě založená v roce 360 se sídlem v Melbourne
 • Bid cena
  je cena, za kterou je účastník trhu ochoten koupit podkladovou měnu
 • Binární opce
  Relativně nový finanční nástroj s fixní cenou, kde jsou předem známy zisky a potenciální ztráty. Binární opce jsou dobrým nástrojem pro začínající obchodníky, protože možný zisk je znám ještě před otevřením obchodu a pozici lze otevřít jednoduše, a to výběrem, jakým směrem by se cena mohla ubírat
 • Bloomberg
  je americká společnost působící v oblasti hromadných sdělovacích prostředků, která poskytuje řadu informačních služeb z platforem globálních financí
 • BNP Paribas
  je finanční konglomerát, jedna z největších a nejspolehlivějších bank na světě. Podle Standard & Poor’s je aktuální rating banky AA. Má kanceláře v 80 zemích po celém světě a ústředí v Paříži, Ženevě a Londýně s celkovým počtem 200 tisíc zaměstnanců
 • Brent
  je standardní značka ropy pocházející ze Severního moře, poblíž evropského pobřeží. Tato značka je známá nízkým procentem síry, díky čemuž je atraktivní pro společnosti zpracovávající ropu. Brent je cenovým benchmarkem pro téměř 40 % všech světových značek ropy. Obchoduje se na mezinárodních ropných trzích
 • Broker
  firma poskytující úvěrové služby a podporu obchodníkům
 • Býčí trh
  trh, který má tendenci zvyšovat sazby
 • Býk, býci
  obchodníci, kteří počítají se zvyšováním měnových kurzů
 • Carry trade
  je forexová obchodní strategie, ve které zisk nepochází z pohybu cen a uzavření ziskové pozice, ale z držení pozice s pozitivním swapem (viz swap)
 • Časový rámec
  Odkazuje na časové období zvoleného grafu k zobrazení cenového pohybu na devizovém trhu. Časové rámce na obchodních platformách zahrnují: 1 minuta (M1), 5 minut (M5), 15 minut (M15), 30 minut (M30), 1 hodina (H1), 4 hodiny (H4), 1 den (D1) a 1 měsíc (MN)
 • Caspian Pipeline Consortium (CPC)
  je ropná společnost, která vytváří rezervy v oblasti západního Kazachstánu. Ropa je přepravována potrubím k pobřeží Černého moře pro následnou dopravu do Evropy
 • Čekající příkaz
  (pending order) klient přikáže dealerovi, aby kupoval nebo prodával, jakmile cena dosáhne úrovně objednávky
 • Cena bid
  Cena, za kterou může investor prodat aktivum na finančních trzích. Cena bid je součástí vzorce, který se používá k výpočtu úrovně expirace aktiva
 • Cena před netržním kotováním
  zavírací cena minutového sloupcového grafu před cenou minutového sloupcového grafu s netržním kotováním. Cenová mezera - jedna z následujících situací:
  - aktuální kotace bid je vyšší než předchozí kotace ask;
  - aktuální kotace ask je nižší než předchozí kotace bid
 • Cenné papíry
  Finanční nástroj, který představuje vlastnickou pozici, věřitelský vztah nebo vlastnická práva. Cenné papíry zahrnují směnky, dluhopisy, akcie, opce, futures kontrakty, opční listy a certifikáty
 • Cenová mezera
  (price gap) je rychlý pohyb trhu, v rámci kterého ceny přeskočí několik úrovní, aniž by došlo k jakýmkoliv obchodům. Mezery většinou vzniknou reakcí na ekonomické údaje nebo zveřejnění zpráv
 • Cenová mezera na trhu při jeho otevření
  je některá z následujících situací:
  - kotace bid je při otevření trhu větší než kotace ask při jeho uzavření;
  - kotace ask je při otevření trhu menší než kotace bid při jeho uzavření
 • Cenová transparentnost
  Rovnocenná dostupnost kotací všem účastníkům trhu
 • Centrální banka Ruské federace
  je primární banka Ruska, její hlavní emitující měnový orgán. Spolu s vládou tvoří a implementuje měnovou politiku. Centrální banka má široké pravomoci. Je akreditována vydávat národní měnu a regulovat komerční banky. Centrální banka Ruské federace koordinuje a reguluje celý ruský úvěrový systém. Působí jako ekonomický regulátor. Banka dohlíží na úvěrové instituce, poskytuje granty a odnímá bankovní licence. Sídlo banky je v Moskvě
 • Chicago Board Options Exchange (CBOE)
  je americká opční burza se sídlem v Chicagu. Je v ní vedeno více než 2 200 společností, 22 tržních indexů a 140 tržních indexových fondů s celkovým obchodním obratem 1 miliardy kontraktů
 • Chicagská komoditní burza (CME)
  Chicagská komoditní burza (CME) je americká finanční a komoditní derivátová burza. CME, původně založená jako nezisková organizace, je platformou pro obchodování s futures a opcemi a je také regulačním orgánem, který shromažďuje a vydává informace o trhu a zajišťuje řádné zúčtování a vypořádání provedených obchodů
 • Čistá (net) pozice
  Rozdíl mezi celkovými otevřenými dlouhými (long) a otevřenými krátkými (short) pozicemi na daném aktivu drženými jednotlivcem
 • COMEX (Commodity Exchange)
  (komoditní burza) je přední burzovní trh cenných kovů, oddělení komoditního trhu v New Yorku. Futures kontrakty se uzavírají na kterýkoliv měsíc, včetně aktuálního měsíce. Časový rozvrh obchodních seancí každého futures kontraktu je individuální, ale obecně se nástroje obchodují od pondělí do pátku od 8.00 do 13.30 hod. Elektronická obchodní seance se koná denně od neděle do pátku od 6.00 do 17.15 hod
 • Commerzbank
  je německá skupina bankovních společností založená v roce 373. Sídlo Commerzbank se nachází ve Frankfurtu nad Mohanem. Celková hodnota aktiv Commerzbank je přibližně 600 miliard EUR. Zaměstnává 360 tisíc lidí a počet zákazníků činí 8 miliard ve více než 40 zemích. Je to druhá největší německá banka podle aktiv
 • Continuous Linked Settlement (CLS)
  je globální multiměnový platební systém založený v roce 1997 největšími brokerskými společnostmi na Forexu pro hotovostní převody na měnové obchody
 • Counter měna
  Druhá měna v měnovém páru. Také se nazývá kotovací měnou. Jednotky counter měny (kotovací měny) jsou vyjádřeny jako jedna jednotka podkladové (základní) měny
 • CPI (Index spotřebitelských cen)
  označuje změny maloobchodních cen zboží a služeb, které jsou obsaženy v tržním koši. Index tvoří náklady na jídlo, oblečení, vzdělání, bydlení a energie na bydlení, náklady na zábavu a volný čas, poplatky za zdravotní péči a přepravné. Index je kalkulován měsíčně. Je to klíčové měřítko inflace v kterékoli zemi
 • Daň z finančních transakcí
  umožňuje regulaci finančních trhů, zejména trhů s deriváty
 • Dealing
  bezhotovostní obchodování s měnou
 • Dealingové centrum
  společnost, která poskytuje přístup na peněžní trh
 • Deflátor
  je statistický nástroj používaný k převodu národní měny na národní měnu očištěnou o inflaci
 • Demo účet (cvičný účet)
  je virtuální obchodní účet poskytovaný makléřem za účelem studování a testování funkcí obchodních systémů na finančních trzích bez rizika ztráty reálných prostředků. Rozhraní demo účtu je zpravidla podobné rozhraní reálného účtu
 • Denní obchodování
  Obchodování na finančním trhu během jediné seance během jediného dne. To znamená, že pozice otevřené tento den jsou udržovány přes noc až do dalšího dne a následující obchodní seance
 • Deriváty
  Finanční nástroje s cenou, která je odvozena od jednoho nebo více podkladových aktiv (dluhopisy, opce, akcie, futures kontrakty). Deriváty jsou často využívány pro zajištění (strategie hedging) a také za účelem spekulací. Při nákupu těchto finančních nástrojů se využívá finanční páky, což obchodníkům umožňuje nakupovat deriváty za mnohem vyšší ceny, než si mohou dovolit
 • Devizové rezervy
  označují externí vysoce likvidní aktiva země, jmenovitě zlato a měnu, regulované měnovými orgány. Devizové rezervy jsou určeny k financování schodku běžného účtu, měnových intervencí atd.
 • Diskontní sazba
  Úroková sazba účtovaná finančním institucím za půjčky přijaté od centrální banky země
 • Divergence
  je rozdíl mezi dvěma souvztažnými nástroji. Například mezitržní divergence nastane, když jeden z trhů dosáhne cenových extrémů (maxim či minim) v cyklu/seanci/historii, ale korelovaný trh ne. Divergence poměrně často znamená změnu ceny; obchodníci ji používají jako obchodní signál
 • Diverzifikace
  je rozdělení investovaných nebo zapůjčitelných finančních aktiv mezi různé investice za účelem vyhlazení potenciálních ztrát
 • DJIA
  je index Dow Jones Industrial Average, nejstarší akciový index v USA, který je prostým aritmetickým průměrem růstu ceny akcií 30 největších amerických průmyslových společností
 • Doba platnosti (expirace)
  Předem stanovená lhůta pro binární opci, kterou si obchodník může zvolit před otevřením obchodu. V době vypršení platnosti binární opce je finanční výsledek obchodu pevný a obchodníci buď obdrží předem známý zisk, nebo v případě nesprávné prognózy utrpí ztrátu
 • Dodávka
  Dohoda na Forexu, podle které je měna nabídnuta a přijata kupujícím
 • Downtick
  Transakce na akciovém trhu za cenu nižší než byla cena předchozí transakce
 • Downtrend
  (Sestupný nebo klesající trend) Downtrend je pojem na devizovém trhu, který znamená postupný pokles ceny měny v určitém časovém období
 • Dvojité dno
  je klasická formace technické analýzy, kdy cena dosáhne dvou po sobě jdoucích minim na stejné úrovni; signalizuje obrat
 • Dvojitý vrchol
  je klasická formace technické analýzy, kdy cena dosáhne dvou po sobě jdoucích maxim na stejné úrovni; signalizuje obrat
 • ECB
  Evropská centrální banka, která provádí měnovou politiku EU
 • ECB (Evropská centrální banka)
  byla založena 1. června 1998. Sídlí v Německu ve Frankfurtu nad Mohanem. Generální rada Evropské centrální banky se skládá ze zástupců všech zemí EU. ECB není závislá na žádném orgánu EU
 • Ekonomická integrace
  je rozvoj stabilních vztahů mezi sousedními zeměmi ke sjednocení ekonomik. Tento proces obvykle doprovází koordinovaná mezistátní hospodářská politika
 • Elliottova vlnová teorie
  Teorie, na jejímž základě se provádí analýza a prognóza cenového pohybu. Podle této teorie ovlivňuje psychologie a chování účastníků trhu trendy na finančních trzích. Může sloužit jako vodítko při obchodních rozhodnutích
 • ESM
  Evropský stabilizační mechanismus. Jedná se o společný finanční fond zemí eurozóny, který nahrazuje dva stávající programy financování EU
 • ETF (Exchange Traded Fund)
  (fondy obchodované na burze) investiční fondy podobné cenným papírům, které slouží jako doklady pro akciové portfolio. ETF se mohou skládat z cenných papírů různých společností a podílových fondů. Z právního hlediska jde o podílové fondy
 • Euribor
  je sazba, kterou evropské banky používají k zapůjčení prostředků od partnerů na dobu tří měsíců
 • Export (vývoz)
  znamená dodání (nebo přepravu) zboží či kapitálu do zahraničí
 • Federální rezervní banka
  je regionální banka Federálního rezervního systému USA. Síť 12 rezervních bank spravuje finance vlády
 • Federální rezervní systém
  (Fed) je bankovní systém USA, který plní funkci centrální banky země
 • Finanční nástroje
  Různé typy produktů finančního trhu, včetně cenných papírů, dluhopisů, forexových nástrojů, futures, opcí atd.
 • Finanční páka (pákový efekt)
  Množství peněz, které může broker dát obchodníkovi za účelem obchodování na finančních trzích ve větším objemu. Obchodníci mohou pomocí finanční páky zvýšit své vklady desetkrát a více. Pákový efekt je vyjádřen v poměru mezi vlastními prostředky obchodníka a prostředky půjčenými od brokera: 1:10, 1:100, 1:500 atd. Pokud obchodníci využijí pákový efekt, slouží jejich vlastní peníze jako kolaterál
 • Fitch Ratings
  patří mezi největší ratingové agentury, které poskytují analytické údaje o finančních trzích a odhadují výpůjční sílu společností
 • Flat
  je situace na měnovém trhu, která je typická absencí uptrendu nebo downtrendu; také se nazývá pohybem bez trendu nebo bočním pohybem
 • Flexibilní směnný kurz
  Směnný kurz, který kolísá v závislosti na nabídce a poptávce měny ve vztahu k jiným měnám na devizovém trhu. Také se nazývá plovoucí směnný kurz
 • Forex (devizový trh, forexový trh)
  je segment finančního trhu pro mezibankovní směnu měn s proměnlivou sazbou
 • Forexový příkaz (objednávka)
  Pokyn brokerovi k otevření nebo uzavření pozice za stanovenou cenu
 • Forexový square
  Pojem znamená, že nákupní a prodejní pozice na jednom aktivu jsou si rovny. Pojem se používá také v případě, kdy nejsou otevřeny žádné obchody
 • Forexový trend
  Nastává, když se cena v určitém období pohybuje identifikovatelným směrem. Existuje rostoucí (uptrend), klesající (downtrend) a boční trend
 • Forexový ukazatel
  je softwarový analytický nástroj pro přijímání a vizualizaci dalších informací (nebo informací převedených do srozumitelnějšího formátu) o cenovém grafu
 • Forwardový kontrakt
  Kontrakt, který specifikuje cenu a množství aktiva, které má být dodáno v budoucnu. Ačkoli k dodávce dochází v budoucnosti, cena se určuje v den transakce
 • FSSS
  je zkratka pro Federální státní statistickou službu Ruska. Je to federální výkonný úřad odpovědný za oficiální statistické údaje o sociálních, ekonomických, demografických a ekologických podmínkách v Rusku. FSSS navíc kontroluje státní statistiku v Ruské federaci
 • Fundamentální analýza
  Populární způsob předpovídání cenového chování na devizovém trhu. Fundamentální analýza se zakládá na analýze ukazatelů předních světových ekonomik a zprávách o hospodářských odvětvích zveřejněných významnými zeměmi. Fundamentální analýza také zahrnuje důležité zprávy ze světa politiky a financí, které mohou ovlivňovat ceny. Na základě analyzovaných informací odborníci říkají, jakým směrem se bude cena aktiva pohybovat
 • Futures kontrakt
  Dohoda o koupi nebo prodeji předem stanoveného množství finančního aktiva nebo komodity za konkrétní cenu ke konkrétnímu datu v budoucnosti. Futures kontrakty jsou charakterizovány přísnými podmínkami týkající se druhu a množství aktiv, které zahrnují pouze malé odchylky. Tyto kontrakty rovněž zahrnují přesné podmínky platby faktur nebo nákladů na dopravu
 • Gap (mezera)
  je mezera mezi cenami, která může vzniknout po velkých výkyvech na trhu nebo po víkendu (mezi zavírací cenou jednoho týdne a otevírací cenou druhého)
 • Gasprom
  je společnost dodávající a distribuující zemní plyn, největší v Rusku i na světě. Společnost vlastní nejrozsáhlejší plynovodní systém
 • Goldman Sachs (GS)
  je velká komerční banka, finanční konglomerát založený roku 1869 Marcusem Goldmanem a Samuelem Sachsem za účelem obchodování na akciovém trhu. Její činnost v současnosti zahrnuje podnikání v oblasti investičního bankovnictví, devizového obchodu a správy cenných papírů a aktiv
 • Graf
  Grafické znázornění změny ceny konkrétní měny za dané časové období. Existují tyto typy grafů: liniový graf, sloupcový graf a japonský svíčkový graf
 • HDFC Bank Limited
  je indická společnost poskytující finanční služby, která byla zaregistrována roku 381 a nachází se v Bombaji. Pátá největší banka v Indii co do objemu aktiv a druhá největší co do tržní kapitalizace. Banku podporovala společnost Housing Development Finance Corporation, hlavní indická realitní investiční společnost (založená v roce 1977)
 • HDP (Hrubý domácí produkt)
  je makroekonomický indikátor, který měří tržní hodnotu produkce, spotřeby, vývozu a zásob za jeden rok ve všech hospodářských odvětvích země, a to bez ohledu na státní původ producenta
 • Hedgeová (zajišťovací) marže
  Kolaterál nutný k pokrytí otevřených pozic
 • Hedgeový fond
  Fondy, které jsou spravovány mnohem agresivněji než jejich protějšky podílové fondy. Mezi strategie používané ke zvýšení výnosu patří obchodování s pákovým efektem, swapy a arbitráže
 • (zajištění) operace, která chrání aktivum nebo závazek před kolísáním směnného kurzu
 • HICP
  harmonizovaný index spotřebitelských cen. HICP je indikátor inflace, jednotný základ statistického systému pro země EU. Je obzvlášť důležitý v době zvyšování úrokových sazeb, protože jeho růst vyvolává další zpřísnění měnové politiky a následný růst národní měny
 • Historie účtu
  je úplný seznam všech dokončených transakcí i neobchodních operací daného obchodního účtu
 • Hospodářský přehled
  (Economy Watchers Survey) hodnotí aktuální hospodářské podmínky v zemi
 • Hotovost
  Fyzická podoba národní měny. Hotovost jsou peníze (bankovky nebo mince), které jsou ve volném oběhu a které se používají při obratu zboží a služeb
 • IMF (International Monetary Fund)
  (Mezinárodní měnový fond) mezinárodní organizace zřízená OSN, poskytující členským státům půjčky na pokrytí potřeb v oblasti platební bilance
 • Import (dovoz)
  je dodání zboží nebo kapitálu do země ze zahraničí
 • Index důvěry investorů
  (Sentix) měří důvěryhodnost ekonomiky eurozóny v očích investorů. Ukazatel je vypočítán na základě průzkumu mezi investory a analytiky. Pokud ukazatel stoupne, převede se cizí měna na národní měnu při nákupu cenných papírů nebo nefinančních aktiv, což zvyšuje sazbu národní měny. Hodnoty ukazatele, které překračují prognózu, jsou pro měnu dobré
 • Index průmyslové produkce
  je ekonomický indikátor publikovaný Federální rezervní radou Spojených států. Je založen na nejvýznamnějších kategoriích průmyslového zboží. Vzhledem k tomu, že odráží změny v produkci nerostných zdrojů a energie, spotřebě plynu a vody a ve zpracovatelském průmyslu, lze ho považovat za součást HDP
 • Index zátěžových testů bank společnosti Bloomgberg
  sleduje americké banky, jejichž rozvahy budou přezkoumávány americkými regulačními orgány, aby zjistily, kolik kapitálu budou banky potřebovat ke splnění standardů v současném ekonomickém prostředí. Testy se vztahují na banky, které mají v aktivech více než 100 miliard dolarů
 • Indikátor podnikatelského klimatu eurozóny (BCI)
  (Business Climate Indicator) je ukazatel podnikatelského klimatu konkrétní země, který je založen na odpovědích zástupců společností. Údaje indexu mají přímý dopad na trh
 • Inflace
  je zvýšení cen zboží a služeb. Vzhledem k inflaci nebude částka, která je v současnosti k nákupu určitého zboží nebo služby dostatečná, za chvíli už stačit
 • Inflace výrobních cen
  je zvýšení průměrných cen surovin a spotřebního zboží vypočítané pro základní/referenční období
 • Insider (zasvěcenec)
  Osoba, která patří do skupiny nebo organizace a má o ní zvláštní znalosti, které běžní obchodníci neznají a která souvisí s finančními trhy
 • obchodování zaměřené na dosažení zisku v rámci jednoho dne
 • Investice
  Aktiva zakoupená s myšlenkou, že v budoucnu poskytnou příjem nebo budou prodána za vyšší cenu za účelem zisku. Pokud však není investice provedena v rámci ziskových projektů nebo akcií, ne vždy vede k finančním ziskům. Je tedy nezbytné včas rozpoznat potenciální rizika. Investice do aktiv s vysokým výnosem je zpravidla riskantnější
 • Investiční fond Dinghong
  je první čínský soukromý akciový fond na víno. Fond založil Ling Zhijun, bankovní profesionál a nadšenec vína, který spravuje tichomořskou správu aktiv v Pekingu, a zástupce francouzského vinaře Jean-Pierra Moueix v Číně, Zhang Yanzhi
 • IPO (Initial Public Offering)
  je první veřejná nabídka akcií společnosti k prodeji
 • ISM Index
  zkoumá dodavatelské manažery v oblasti služeb s cílem sledovat změny v této oblasti. Citlivě reaguje spíše na psychologické faktory než na skutečnou situaci. Jeho hodnoty se zveřejňují začátkem každého měsíce v 10:00 EST (NY)
 • Jednodenní pozice
  Pozice, kterou má obchodník na konci obchodního dne. Obchod (pozice), který je otevřený do následujícího pracovního dne
 • Jefferies & Co
  je americká globální investiční bankovní společnost. Jefferies & Co je největší nezávislá banka v USA
 • Kapitálový účet
  je další složkou platební bilance přímo související s HNP. Představuje bilanci přílivu a odlivu veřejného a soukromého kapitálu a také výši vypůjčených a půjčených finančních prostředků
 • Klient
  fyzická nebo právnická osoba provádějící transakce se společností
 • Software MetaTrader 4 nebo 5, který klientovi poskytuje informace o obchodech na finančních trzích v reálném čase (objem určený společností), umožňuje mu provádět technickou analýzu trhů, spravovat, nastavovat/měnit/rušit příkazy a přijímat zprávy od dealera a společnosti
 • Kód měny
  Kód skládající se ze tří písmen abecedy, kde první dvě písmena představují zemi měny, zatímco třetí zastupuje název měny. Kódy měn, neboli měnové kódy, jsou definovány Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO)
 • Konsolidace
  je období, během kterého cenový pohyb kolísá v určitém rozmezí, aniž by nastavil stoupající nebo klesající trend. Předpokládá se, že po konsolidaci bude následovat průlom v jednom nebo druhém směru
 • Konvergence
  Situace v obchodování, kdy se cena podkladového aktiva mění na cenu futures kontraktu a naopak
 • Korekce
  Reverzní nebo boční pohyb ceny po předchozím uptrendu nebo downtrendu oslabil, což vedlo k uzavření pozic nebo k vybírání zisků účastníky trhu, protože považovali cenu za příliš vysokou nebo nízkou pro další obchodování
 • Kotovací měna
  Druhá měna kótovaná v měnovém páru na Forexu
 • Kredit (úvěrový vztah)
  je vztah mezi subjekty vyplývající z toku nákladů. Existují různé formy úvěrů: komerční a bankovní půjčky, ostatní půjčky, leasing, faktoring atd.
 • Křížová sazba
  je směnný kurz mezi dvěma měnami, z nichž žádná není oficiální měnou země, ve které je kurzový kurz uveden
 • Leading index
  ukazuje průměr hlavních ekonomických indikátorů, např. továrních objednávek, žádostí o dávky v nezaměstnanosti, finančních zdrojů, průměrného pracovního týdne, stavebních povolení, kotací kmenových akcií, objednávek zboží dlouhodobé spotřeby a důvěry spotřebitelů. Leading index má předpovídat tempo hospodářského růstu v následujících šesti měsících. Index se aktualizuje a zveřejňuje vždy na začátku měsíce v 10:00 EST (NY)
 • Libor
  je zkratka pro London Interbank Offer Rate. Libor je běžně uznávaný ukazatel nákladů bank na finanční prostředky. Jedná se o sazbu, která určuje náklady na půjčky, které si poskytují největší banky světa na londýnské mezibankovní burze. Libor je jedním z nejpoužívanějších benchmarků pro krátkodobé úrokové sazby. V současné době stanovuje sazby pro EUR, USD, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, DKK a NZD. Libor je vypočítán pro různá výpůjční období, od jedné noci po jeden rok
 • Light Sweet
  (lehká sladká) je standardní označení ropy, která se těží v Texasu, USA. Vzhledem k nízkému obsahu síry a relativně velké produkci užitečných produktů se používá zejména pro výrobu benzínu. Tento druh ropy je velmi žádaný v USA a Číně. Light sweet crude oil (lehká sladká surová ropa) je cenovým benchmarkem pro různé druhy ropy na celém světě. S lehkou sladkou ropou se obchoduje na newyorské komoditní burze NYMEX (New York Mercantile Exchange)
 • Likvidace
  Uzavření stávající pozice otevřením obchodu v opačném směru
 • Likvidita
  je míra, do které lze aktivum (měna, cenné papíry atd.) prodat za současnou tržní cenu. Tento pojem se týká volatility a dynamiky trhu: likvidní trh je typ trhu s velkými objemy obchodů, kde není možné, aby měly všechny obchody významný dopad
 • Limit order
  (limitní příkaz) je typ čekajícího příkazu (viz čekající příkaz), který umožňuje vstup na trh na dané potenciálně důležité úrovni, po které se očekává obrácení trendu. Existují dva typy limitních příkazů - Buy limit a Sell limit
 • Locked pozice (uzamčené)
  Pozice na stejném aktivu o totožném objemu otevřené na jednom účtu v opačných směrech (nákup a prodej)
 • Long pozice
  (dlouhá pozice) je nákup finančního nástroje
 • Lot
  je obchodní jednotka na trhu; standardizované množství zboží tvořícího transakci - cenné papíry obchodované na burze, určité množství měny na Forexu. Lot také představuje objem obchodu (pozice, příkaz, objednávka)
 • M&A (Mergers and Acquisitions)
  je skoupení většinového podílu na trhu. Fúze a akvizice jsou vysoce rozvinuté v USA a v eurozóně, kde jsou informace o fúzi s jinými společnostmi a akvizici jiných společností uvedeny v historii každé společnosti
 • Mario Draghi
  je italský ekonom. Od roku 2011 byl prezidentem ECB. Mezi lety 2005 a 2011 byl lídrem italské národní banky
 • (tvůrci trhu) největší banky a finanční společnosti, které se zavázaly poskytovat likviditu přijetím druhé strany obchodu s měnou, cenným papírem nebo futures kontraktem
 • Marže
  požadovaný vlastní kapitál, který musí investor vložit na účet, aby zajistil pozici rovnající se 1 % (při pákovém efektu 1:100) vkladu na otevřené pozici
 • Maržové obchodování
  použití vypůjčených peněz za účelem nákupu cenných papírů s očekáváním zvyšování zisku. Maržové obchodování s sebou může nést vysoké zisky, ale také vysokou míru rizika
 • Medvěd
  je účastník trhu, který otevírá prodejní obchody a je přesvědčen, že směnný kurz měny bude klesat
 • Medvědí trh
  Podmínky trhu, za kterých ceny klesají
 • Měnová intervence
  je významný jednorázový a přímý zásah centrální banky na měnový trh a měnový kurz prováděný prostřednictvím nákupu a prodeje velkého množství cizí měny. Měnová intervence se používá k regulaci cizích měn v zájmu vlády
 • Měnové riziko
  Potenciální nepříznivé pohyby měnových kurzů
 • Měnový koš
  Vybraná skupina měn, jejichž vážený průměr je používán jako měřítko hodnoty měny nezahrnuté do této skupiny. V závislosti na svém účelu může měnový koš zahrnovat měny v různém relativním množství, stálé zařazené měny nebo měnící se měny v závislosti na různých faktorech forexového trhu
 • dvě měny, které tvoří směnný kurz, například EUR/USD
 • Mezinárodní dělba práce
  znamená, že každá země vyrábí určité zboží, protože oproti jiným zemím má k jeho výrobě vše potřebné. Specializací na odpovídající výrobu uspokojuje země vlastní potřeby a přitom se stále spoléhá na zahraniční obchod. Mezinárodní dělba práce je tedy princip světové ekonomiky, kdy každá země má vlastní zaměření, vyváží vyprodukované zboží a dováží zboží, na které se specializují jiné země
 • Mezinárodní obchod
  je systém vztahů, který zahrnuje výměnu zboží a služeb přes hranice států
 • MICEX (Moscow Interbank Currency Exchange)
  (moskevská mezibankovní měnová burza) je ruská burza, kde se obchoduje s cennými papíry více než 700 emitentů s celkovou kapitalizací 10 bilionů rublů
 • Minimální odchylka
  Přijatelné cenové rozpětí v rámci jednoho kontraktu stanovené burzou cenných papírů
 • Minimum (cenové)
  Nejnižší obchodovaná cena podkladového nástroje za konkrétní časové období. Na akciovém trhu je to nejnižší obchodovaná cena cenného papíru za jeden obchodní den
 • Míra nezaměstnanosti
  se vypočítá jako podíl počtu nezaměstnaných občanů počtem zaměstnaných nebo celkovým počtem osob určité kategorie populace. Ve většině případů je míra nezaměstnanosti vyjádřena v procentech
 • MSCI (Morgan Stanley Capital International)
  je přední mezinárodní analytická společnost, která hodnotí globální, národní a regionální akciové indexy. Hodnocení indexů MSCI výrazně ovlivňuje akciové trhy
 • MSCI Asia Pacific
  je kompozitní index kapitalizace Morgan Stanley, který sdružuje 15 zemí asijsko-pacifického regionu. Index s naměřenou hodnotou 100 zaznamenou na konci prosince 1987 se považuje za standard
 • NAFTA (North American Free Trade Agreement)
  (Severoamerická dohoda o volném obchodu) definuje největší oblast volného obchodu na světě, která zahrnuje USA, Mexiko a Kanadu. Počet obyvatel této oblasti tvoří 406 milionů lidí, zatímco celkový HDP je 10,3 bilionů dolarů
 • Nahrazování importu
  je podpora spíše domácí výroby zboží než dovozu zahraničního zboží
 • NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation)
  je americký akciový trh, na kterém se obchodují akcie více než 4 000 hi-tech společností s celkovou kapitalizací 6 bilionů dolarů
 • Nástroj
  měnový pár nebo kontrakt pro vyrovnání rozdílu (CFD kontrakt)
 • Německý akciový index (DAX; Deutsche Akzien Index)
  Benchmarkový index pro německý kapitálový trh. Sleduje výkon 30 vybraných německých blue-chip akcií obchodovaných na frankfurtské burze. K dispozici je také index DAX 100, který zahrnuje reinvestované dividendy a investorům poskytuje informace o celkovém výnosu. Index byl založen v roce 1987. Vypočítává se pomocí technologie Xetra
 • Neobchodní operace
  vklad nebo výběr prostředků z obchodního účtu nebo poskytnutí úvěru
 • Nerealizovaný zisk / ztráta
  Jde o teoretický zisk nebo ztrátu otevřených pozic vypočtený v souladu s aktuálními tržními cenami, jak je definuje broker podle vlastního uvážení. Jakmile dojde k uzavření pozice, nerealizované zisky nebo ztráty se promění v realizované zisky nebo ztráty
 • New York Stock Exchange (NYSE)
  je burza v New Yorku, kde se denně obchodují cenné papíry více než 3 000 emitentů s celkovou kapitalizací nad 27 biliony dolarů
 • Nezbytná marže
  Částka nezbytná k otevření pozice dané velikosti. Jedná se o kolaterál, který obchodník ponechává na účtu brokera nebo dealerského centra. Velikost potřebné marže se liší v závislosti na finanční páce, kterou obchodník používá. Čím nižší finanční páka, tím vyšší marže a naopak
 • Nezisková opce
  Termín používaný při obchodování s binárními opcemi. Jedná se o kontrakt, v rámci kterého se cena aktiva v okamžiku expirace pro obchodníka nepříznivě liší od ceny aktiva v okamžiku nákupu opce
 • Nikkei 225 Stock Average
  je japonský akciový index, který reprezentuje průměr nejvíce kotovaných japonských akcií 2250 společností z první sekce tokijské burzy
 • Nord Gold
  je mezinárodní společnost těžící zlato, která působí v Rusku, Kazachstánu a afrických státech Burkina Faso a Guinea. Kotace společnosti se obchodují na londýnské akciové burze
 • Normální tržní podmínky
  stav trhu, který splňuje následující požadavky:
  - absence znatelných porušení ve vztahu ke kotacím obchodní platformy;
  - absence spěchající cenové dynamiky; absence významných cenových mezer
 • Obchodní bilance
  je rozdíl mezi peněžní hodnotou vývozu a dovozu za určité časové období (například jeden rok). Vypočítává se pro jednotlivé země i skupiny zemí a zahrnuje skutečné i úvěrové transakce
 • Obchodní deficit
  je negativní obchodní bilance. Obchodní bilance zboží dané země je rozdílem mezi hodnotou vývozu a hodnotou dovozu za určité časové období. Obchodní bilance zboží zahrnuje všechny skutečné transakce a transakce prováděné na úvěr
 • Obchodní hodiny
  Provozní doba světových finančních trhů, jako jsou londýnský, newyorský, hongkongský a další. Obchodní hodiny burz nacházejících se v různých částech světa se liší. V kontextu devizového trhu se obchodními hodinami rozumí doba, kdy lze provádět transakce - ve všední dny nepřetržitě
 • Obchodní operace
  nákup nebo prodej jakéhokoliv obchodního nástroje klientem
 • softwarové a technické prostředky, které poskytují přenos finančních obchodních informací v reálném čase, provádění obchodních operací s ohledem na vzájemné závazky mezi klientem a brokerem a kontrolu podmínek a omezení. Pro účely aktuálního nařízení se skládá ze "Serveru" a "Klientského terminálu"
 • Obchodní předpověď
  Výhled na budoucí změny na devizovém trhu. Provádí se prostřednictvím analýzy finančních informací a souvisejících výzkumných studií
 • Obchodní rozpětí
  Dochází k tomu, když se směnné kurzy na forexu pohybují v určitém cenovém koridoru. Dolní hranice je tvořena úrovní podpory, zatímco horní hranice je umístěna na úrovni odporu
 • Obchodní strategie
  Systém obchodování na devizovém trhu založený na určitém přístupu k předvídání tržního chování. Mezi nejrozšířenější strategie patří obchodování s pomocí Bollingerových pásem, klouzavých průměrů, průlomy úrovní odporu atd.
 • Obchodní účet
  je jedinečný personalizovaný registr inventarizačních operací na obchodní platformě, který odráží uzavřené transakce, otevřené pozice, netržní operace a příkazy
 • Obchodní účet
  Unikátní účet obchodníka s jedinečným číslem, na kterém jsou zobrazeny všechny obchodní operace obchodníka, včetně vkladů a výběrů finančních prostředků, všech čekajících příkazů a úplné historie účtu
 • Objem obchodní operace
  počet lotů vynásobený velikostí lotu
 • Obousměrná kotace
  (Two-way kotace) Typ kotace, která udává bid i ask ceny aktiva
 • Obrat
  Obrat je souhrnná cena všech provedených obchodů ve stanoveném časovém období
 • Offset
  Offsetting je likvidace nákupní nebo prodejní pozice otevřením ekvivalentní pozice v opačném směru. Pokud má tedy obchodník krátkou (short) pozici na páru EUR/USD, bude v tomto případě offsetovou pozicí dlouhá (long) pozice na stejné nástroji o stejném objemu
 • Offshore
  Pojem "offshore" se používá k popisu území nebo národa, který kumuluje zahraniční kapitál tím, že nabízí společnostem, které tam sídlí, nabízí speciální daňové pobídky
 • Okamžité provedení
  Mechanismus poskytování kotací klientovi bez předchozí žádosti. Klienti vidí živé přenosy měnových kurzů dealera, na základě kterých mohou kdykoli odeslat příkaz k provedení obchodní operace
 • Opce
  Kontrakt mezi dvěma investory, na základě které jedna strana kupuje nebo prodává podkladové aktivum ve stanoveném časovém období za dohodnutou cenu. Druhá strana aktivum prodá nebo koupí podle stanovených podmínek. Jinými slovy, opce může být nákupní i prodejní kontrakt obchodního nátroje
 • OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries)
  (Organizace zemí vyvážejících ropu) byla založena v roce 1960 největšími světovými vývozci ropy s cílem vytvořit společnou ropnou politiku a zajistit stabilní ceny na světovém trhu s ropou
 • Orientační kotace
  Cenová nabídka sloužící k získání informací o aktuální ceně aktiva. Není využívána pro provádění tržních příkazů
 • Otevřená pozice
  výsledek první části dokončené transakce; při otevření pozice klient přijímá následující závazky:
  - provést opačnou operaci stejného objemu;
  - udržovat vlastní kapitál ve výši minimálně 10 % nezbytné marže
 • Otevření finančního trhu
  otevření finančního trhu po víkendu, svátcích nebo po období uzavření mezi obchodními seancemi
 • Parametry kontraktu
  všeobecné obchodní podmínky (jako spread, velikost lotu, minimální objem obchodní operace, nárůst objemu obchodní operace, počáteční marže, maximální marže atd.) pro každý nástroj
 • Pipsy (pointsy)
  pip je nejmenší jednotka ceny jakékoliv cizí měny, označována také jako point
 • Pivot point
  je klíčový bod úrovně podpory/odporu vypočtený na základě průměru předchozího maxima, minima a zavírací ceny aktiva
 • Platební bilance
  je bilancí zahraničních plateb dané země a plateb přicházejících ze zahraničí za určité časové období
 • Plovoucí získ/ztráta
  Nezaznamenané zisky/ztráty otevřených pozic vyčíslené v hodnotách aktuálních sazeb
 • PMI (Index nákupních manažerů)
  je přední ukazatel. Jeho hodnoty jsou určovány průzkumy manažerů výrobních dodávek. Index poskytuje náhled do obchodních trendů a vlivu ekonomiky na tvorbu cen
 • Počáteční hodnota
  (principal value) je počáteční kapitál obchodníka
 • Počáteční marže
  Částka nezbytná k otevření pozice, která slouží jako určitá jistota, že obchodní splní své povinnosti vůči brokerovi. Výše marže úzce souvisí s finanční pákou. Čím vyšší je finanční páka, tím nižší marže je potřeba za účelem otevření pozice
 • Podkladová měna
  měnová jednotka, ve které je veden účet, a ve které jsou vedeny a vypočítávány zůstatky, provize a platby
 • Použitá marže
  je blokovaná část vkladu, která se používá k pokrytí potenciálních ztrát při otevřených příkazech. Na obchodní platformě je zobrazena v poli "marže"
 • Použitelná marže
  je část vkladu, která není použita pro obchodování a kterou lze použít k otevření nových pozic (příkazů). Na obchodní platformě se značí jako "volná"
 • PPI (Producer Price Index)
  (index produkčních cen) měří změny cen, které domácí výrobci dostávají za svou produkci
 • Předpověď (prognóza)
  Posouzení budoucích tržních podmínek na Forexu v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém časovém rámci
 • Překoupený trh
  (overbought) je situace na měnovém trhu, kdy poptávka po aktivu zvyšuje hodnotu aktiva na úroveň, která se neshoduje s fundamentálními faktory. Obecně se věří, že během situace překoupeného trhu by měli obchodníci prodávat
 • Přeprodaný trh
  (oversold) je situace na měnovém trhu, kdy poptávka po aktivu snižuje hodnotu aktiva na úroveň, která se neshoduje s fundamentálními faktory. Obecně se věří, že během situace přeprodaného trhu by měli obchodníci kupovat
 • Přímá kotace
  Kurz cizí měny je stanoven jako domácí měna vyjádřená v jednotkách cizí měny
 • Primární veřejná nabídka cenných papírů (IPO)
  Jedná se o první moment, kdy jsou akcie soukromé společnosti nabídnuty veřejnosti k prodeji. K IPO zpravidla dochází, když chce společnost přilákat pozornost akcionářů. Pokud investujete do akcií těchto společností, měli byste být připraveni na rizika
 • Produkce
  je množství zboží, které společnost vyrobila nebo služeb, které poskytla. Měří se v reálném a hodnotovém vyjádření
 • Provize
  je poplatek nebo provize zaplacená brokerovi za poskytnuté služby. Odměna za zprostředkování je obvykle úměrná hodnotě obchodů
 • Pyramidování
  (pyramiding) je metoda navyšování velikosti pozice, kdy je každá nová pozice menší (větší) než předchozí pozice
 • RBA
  je zkratka pro Reserve Bank of Australia, tedy Rezervní banka Austrálie. Banka je zodpovědná za australskou měnovou politiku, pracuje na udržení silného finančního systému a vydává národní bankovky
 • RBC (RosBusinessConsulting)
  je ruská mediální skupina působící na internetu, v masmédiích a v televizi. Součástí RBC je informační agentura RosBusinessConsulting, zpravodajský web, obchodní analytický portál Quote.rbc.ru a analytický deník RBC
 • RBI
  je investiční holdingová společnost, jeden z největších hráčů na trhu s bydlením a ve stavebnictví. Vedení společnosti RBI sídlí v Petrohradu. Společnost působí v segmentech bytové a komerční výstavby
 • Reálné HDP
  představuje produkci a příjmy v reálném vyjádření
 • Relativní výhoda
  je ekonomický termín vztahující se na schopnost jedince nebo země prokázat nejlepší výkon v produkci zboží a služeb v oblasti, v níž jsou nejschopnější, nejvíce kvalifikovaní nebo zkušení
 • Repo
  Smlouva o zpětném odkupu, kdy prodávající souhlasí s odkupem aktiv od kupujícího za předem stanovenou cenu
 • Retracement
  Obrat směru cenového pohybu nebo jeho návrat (pullback) z předchozího minima nebo maxima
 • Reuters
  je jednou z největších zpravodajských agentur na světě; byla založena v polovině 20. století
 • Řízení rizik
  znamená využití přísného souboru pravidel při obchodování s cílem omezit ztráty
 • Roční inflace
  je zvýšení celkových cen zboží a služeb v období jednoho kalendářního roku
 • Rollover
  (převedení) je uzavření expirované pozice za aktuální tržní cenu a současné otevření naprosto totožné pozice; jedná se o způsob převedení pozice přes noc do dalšího obchodního dne
 • Rostoucí trend
  nastává, když je každá následující hodnota vlnové křivky vyšší než předchozí hodnota sazby. Minima vlny jsou spojeny přímkou - trendovou linií
 • Rozpětí
  vzdálenost mezi úrovněmi podpory a odporu
 • RTS (Russian Trading System)
  je ruský obchodní systém, který provádí obchody na akciových a derivátových trzích. Je otevřený od 10.00 hod do 23.50 hod moskevského času (GMT+4). V prosinci roku 2011 došlo k fúzi RTS s MICEX a vznikla MICEX-RTS. V roce 2012 byla sjednocená burza přejmenována na Moskevskou burzu OAO (Moscow Stock Exchange; MSE)
 • RusRating
  je nezávislá národní ratingová agentura akreditovaná Ministerstvem financí Ruské federace. Funguje od roku 2001. Agentura se zaměřuje na úvěrové hodnocení bank
 • RWE (Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk)
  je německá společnost zabývající se prodejem zemního plynu. Je na druhém místě za společností E.ON
 • S&P
  je jednou z největších ratingových agentur zabývajících se analytickým průzkumem finančního trhu. Jedná se také o jednu z nejvlivnějších ratingových agentur na světě. S&P je také známá jako tvůrce a editor amerického akciového indexu S&P500 a australského S&P200;
 • S&P 500
  je akciový index ratingové agentury Standard & Poor’s, který se skládá z 500 nejlepších veřejně obchodovaných společností v USA, jejichž cenné papíry lze nalézt na největších amerických akciových trzích. Jedná se o tržně vážený index a je jedním z hlavních ukazatelů amerického hospodářského klimatu
 • Sazba
  Cena podkladové měny vyjádřená pomocí kotovací měny
 • Scalping
  je metoda krátkodobého obchodování, která zastává velký počet otevřených pozic během jednoho obchodního dne a stanovení malé částky zisku nebo ztráty
 • Shld
  je americká mezinárodní obchodní síť založená Richardem Warrenem Searsem a Alvahem Roebuckem na konci devatenáctého století. Na začátku roku 2005 se společnost, která dříve byla součástí průmyslového ratingu (Dow Jones Industrial Average), sloučila se společností Kmart a stala se známou jako Sears Holdings Corporation
 • Short pozice
  (krátká pozice) je situace, kdy obchodník prodává finanční nástroj
 • Skrytá nezaměstnanost
  se neodráží v oficiálních statistikách. Vychází z údajů o tom, kolik lidí pobírá dávky v nezaměstnanosti v dané zemi. Kromě této skupiny lidí existují další kategorie zaměstnatelných občanů. Jsou to ti, kteří jsou téměř bez práce, ale nepobírají žádné výhody v nezaměstnanosti, lidé, kteří jsou zaměstnáni na poloviční úvazek a ti, kteří z nějakého důvodu o podporu nepožádali
 • Slippage
  (skluz v plnění) je situace na měnovém trhu, kdy dojde k uzavření otevřené pozice brokerem za méně ziskovou cenu, než je uvedeno v objednávce. Tato situace nastává během cenových spikeů, kdy dochází k příliš rychlému porušení úrovně zavření pozice
 • Sloupcový graf
  Typ grafu, v rámci kterého horní část svislé linie označuje nejvyšší cenu (maximum) aktiva za určité období, zatímco dolní část představuje nejnižší cenu (minimum). Zavírací cena je zobrazena na pravé straně sloupce a otevírací cena na levé straně sloupce
 • Směnný kurz
  Cena národní měny vyjádřená v jiné měně
 • Societe Generale
  je jedním z největších francouzských finančních konglomerátů. Sídlo společnosti se nachází v Paříži. Societe Generale byla založena v roce 1864; specializuje se na správu aktiv, investiční bankovnictví, finanční služby atd.
 • Soubor protokolu klienta
  soubor vytvořený klientským terminálem, který zaznamenává všechny žádosti a příkazy odeslané klientem dealerovi s přesností na 72 sekundu
 • Soubor protokolu serveru
  (server log file) soubor vytvořený serverem, který zaznamenává všechny požadavky, objednávky a příkazy zadané klientem brokerovi, jakož i výsledek zpracování, s přesností na 1 sekundu
 • Spike
  poměrně prudký pohyb ceny nebo hodnoty směrem nahoru nebo dolů (obvykle překračující spread). Charakteristickým rysem cenových spikeů je jejich opakování během určitého časového období, od několika minut do několika hodin. Podle Smlouvy o veřejné nabídce společnosti InstaForex musí být všechny pozice otevřené a uzavřené netržními kotacemi zrušeny, což zaručuje ochranu finančních prostředků proti cenovým spikeům
 • Spotová cena
  Aktuální cena na trhu, za kterou lze dané aktivum koupit nebo prodat. Standardní časový rámec pro vypořádání spotových transakcí je dva pracovní dny od data obchodu
 • Spotřebitelská důvěra
  reflektuje názor spotřebitelů na současné ekonomické podmínky v jejich zemi. Index se počítá na základě měsíčního průzkumu. Respondenti průzkumu jsou žádáni, aby posoudili ekonomické vyhlídky své země. Index nemá tendenci výrazněji ovlivňovat trhy, protože poskytuje spíše subjektivní vizi ekonomiky než její skutečnou situaci. Rostoucí index dobře vypovídá o národní měně
 • rozdíl v pipsech mezi cenami bid a ask
 • Stop loss
  je čekající příkaz k uzavření ztrátové pozice ve chvíli, kdy dojde k dosažení určité ceny
 • Stop out
  Nucené uzavření pozice bez souhlasu klienta a předchozího upozornění v případě nedostatku finančních prostředků na udržení otevřené pozice
 • Strike price (realizační cena)
  Fixní cena, za kterou může vlastník opce koupit (v případě kupní opce) nebo prodat (v případě prodejní opce) podkladové aktivum, pokud po vypršení platnosti se ukáže, že jde o in-the-money opci
 • Sturdy beggar
  (bohatý žebrák) je pojem označující někoho, kdo je schopen pracovat, ale místo toho se živí žebráním
 • Swap
  částka odečtená nebo přidaná na klientský účet za pozici drženou přes noc
 • Swaption / SWAP opce
  Futures nebo opce poskytující svému majiteli právo uzavřít dohodu o úrokové swapové smlouvě do určitého stanoveného data v budoucnosti
 • Take Profit
  Obchodní příkaz, který umožňuje obchodníkovi vybrat zisk, když cena dosáhne určité úrovně. Příkaz pomáhá obchodníkovi omezit rizika. Příkaz take profit pro vybraný obchodní nástroj transakci automaticky uzavře, jakmile cena dosáhne stanovené úrovně. V otevřeném obchodě lze příkaz take profit nastavit kdykoli
 • Technická analýza
  Populární způsob předpovídání cenového chování na devizovém trhu. Technická analýza je založena na názoru, že cenová změna v minulosti se bude v budoucnu opakovat. Potvrzení dřívějších formací tržního chování je vyhledáváno pomocí analýzy cenových grafů, která detekuje určité grafické formace, které jsou interpretovány jako známky možného cenového pohybu v jednom či druhém směru
 • Ticker
  jedinečné identifikační číslo přiřazené každé pozici nebo čekajícímu příkazu na obchodní platformě
 • Tok kotací
  posloupnost číselných údajů popisující cenovou hodnotu nástroje v určitém časovém období
 • Tom-Next
  Zkratka pro tomorrow-next day, tj. zítra-další den. Proces přesunu data vyrovnání otevřené pozice vpřed z jednoho obchodního dne po datu obchodu (zítra) do dalšího platného data vyrovnání (další)
 • Trader, obchodník
  osoba, která obchoduje s měnou na forexovém trhu za účelem nabytí zisku
 • Trailing stop
  čekající stop loss příkaz, který se automaticky přesouvá do určité vzdálenosti od aktuální ceny
 • Transakce
  obchodní operace, v rámci kterých se peněžní zdroje přesouvají od podkladové měny ke kotované měně a naopak
 • Trend
  aktuální obecný směr cenového pohybu trvající podstatnou dobu. Existuje uptrend (rostoucí či býčí trend), downtrend (klesající či medvědí trend) a non-trend (flat, boční či postranní trend)
 • Trendové linie
  přímky s pozitivním sklonem, zanesené v grafu pomocí minim, když jsou tendence rostoucí, a s negativním sklonem, zanesené v grafu pomocí maxim, když jsou tendence klesající; linie definují současné trendy; mezery trendových linií obvykle signalizují změny tendencí
 • Trh
  Systém se zavedenými pravidly obchodu s finančními aktivy nebo nástroji, zbožím nebo službami
 • Tržní cena
  poslední zveřejněné bid a ask ceny daného aktiva, které jsou na trhu aktuálně platné
 • TSE (Tokyo Stock Exchange)
  se skládá z více než 2 500 největších japonských a zahraničních společností, které jsou členy této burzy. Co se týká kapitalizace, TSE zaujímá druhé místo hned za newyorskou burzou
 • Tvrdá měna
  Pojem označující měnu, kterou lze snadno směnit (tj. jedná se o široce přijímanou měnu po celém světě) se stabilním kurzem. Tvrdé měny obecně pocházejí z rozvinutých zemí se silnou ekonomikou. Díky své likviditě je tvrdá měna považována za dobrý investiční nástroj
 • Účet
  zvláštní osobní účet otevřený klientem u společnosti. Tento účet slouží k vyrovnání závazků klienta a společnosti vyplývající z obchodů uzavřených podle relevantní dohody
 • Účetní měna
  měnová jednotka, ve které jsou prováděny vklady/výběry
 • Uptick
  Nová cena, která je vyšší než cena předchozí
 • Úroveň marže
  Poměr vlastního kapitálu k marži vyjádřený v procentních bodech. Úroveň marže reprezentuje existující rizika a umožňuje obchodníkovi jim zabránit. Při pohledu na úroveň marže si obchodník uvědomí, zda má dostatek finančních prostředků na další otevírání obchodů a udržování otevřených příkazů. Úroveň marže se počítá dle následujícího vzorce: úroveň marže = (vlastní kapitál nutná marže) × 100 %
 • Úroveň objednávky
  Cena uvedená v objednávce
 • Úroveň odporu
  (úroveň rezistence) nejvyšší bod hranice kanálu
 • Úroveň podpory
  (úroveň supportu) nejnižší hranice kanálu
 • Úroveň uplatnění opce
  Cenová úroveň podkladového aktiva v okamžiku, kdy je opce uplatněna, tj. v době vypršení platnosti binární opce. Přesnost finanční prognózy obchodníka se určuje porovnáním úrovně uplatnění opce a úrovně nákupní ceny
 • Úvěrový rating
  měří bonitu jednotlivce, firmy, regionu nebo země. Hodnocení, neboli rating, se počítá na základě minulých a současných finančních výsledků účastníků trhu, jakož i na základě odhadované částky dané půjčky a vzniklých závazků. Odhady by měly potenciálním věřitelům / investorům poskytnout náhled na pravděpodobnost včasného splacení
 • Uzavřená transakce
  se skládá ze dvou protilehlých obchodních operací stejného objemu (otevření a uzavření pozice), nákup následovaný prodejem nebo prodej následovaný nákupem
 • Uzavření pozice
  je fixace zisků nebo ztrát na otevřené pozici; odstranění čekajícího příkazu
 • Value date
  Datum, kdy dochází k vypořádání forexových obchodů, tj. datum provedení platby každé měny
 • Variation margin
  Dodatečná částka vkladu, kterou musíte provést na svůj obchodní účet, abyste si udrželi dostatek peněz po odpočtu ztrát poté, co došlo k významným ztrátám
 • Velikost lotu
  množství jednotek základní (podkladové) měny tvořící jeden lot, jehož velikost je specifikována v kontraktu
 • Vlastní kapitál
  zabezpečená část klientského účtu, včetně otevřených pozic, která je vázána na zůstatek a plovoucí sazbu (zisk/ztráta) podle následujícího vzorce: zůstatek + plovoucí + swap, tj. prostředky na klientském účtu mínus aktuální ztráta z otevřených pozic plus aktuální zisk z otevřených pozic
 • Volatilita
  je nestabilita, míra změny tržních podmínek, poptávky nebo cen
 • Volná marže
  určuje stav účtu. Počítá se podle následujícího vzorce: vlastní kapitál - marže = volná marže
 • Výplata
  Fixní částka, kterou dostane obchodník v případě správné prognózy cenového pohybu binární opce. Výplata je přímo úměrná výše investice do binární opce
 • Vysokofrekvenční obchodování, HFT
  je druh obchodování, který využívá technické nástroje a počítačové algoritmy (vysokorychlostní servery) k velmi rychlému obchodování cenných papírů. Na rozdíl od běžného obchodování používá výkonné počítače a provádí díky nim větší množství obchodních operací. Počítač obvykle analyzuje trhy a provádí operace na základě vlastní obchodní strategie. Počet operací provedených prostřednictvím vysokofrekvenčního obchodování během jednoho dne se počítá v desítkách tisíc
 • Vyšší moc
  události, které nebylo možné předvídat, ani jim zabránit. Zahrnují: přírodní katastrofy, války, teroristické činy, opatření vlády, opatření vlád, výkonných a zákonodárných orgánů, útoky hackerů a další nezákonné činy na serverech
 • Vývojář
  "MetaQuotes Software Corp." je vývojářskou společností obchodní platformy
 • Wayne Swan
  byl australským ministrem financí
 • Wing Lung Bank
  je stoprocentně dceřiná společnost šesté největší čínské banky China Merchants Bank; má sídlo v Hongkongu
 • Wing Lung Bank (Trustee) Limited
  je 100% sesterská společnost Wing Lung Bank Limited, která nabízí celou škálu služeb souvisejících s pronájmem a správou nemovitostí
 • Wolfgang Schaeuble
  je německý politik a člen Křesťansko-demokratické unie Německa. Od roku 2005 byl spolkovým ministrem vnitra a od října 2009 spolkovým ministrem financí
 • Xie Xuren
  byl čínským ministrem financí
 • Základní kotace
  Informace o streamovaných kotacích neboli tok kotací
 • Základní úroková sazba
  Úroková sazba používaná komerčními bankami jako základ pro jejich úrokové sazby. Základní úroková sazba je stanovená centrální bankou země a má přímý dopad na směnný kurz národní měny. Díky tomu je sledování jejích změn užitečným ukazatelem pro obchodníky na Forexu
 • Zisk
  Finanční zisk vyplývající z investování nebo ze spekulativní operace, který přesahuje částku počátečního kapitálu
 • Znehodnocení
  Snížení hodnoty měny v důsledku tržních sil
 • ZPMC (Shanghai Zhenhua Heavy Industries Company Limited)
  je společnost vyrábějící jeřáby a velké ocelové konstrukce
 • Zřejmá chyba
  otevírání / zavírání klientských pozic nebo provádění klientských objednávek za cenu, která se výrazně liší od kótované ceny na nástroj současného toku kotací v okamžiku zpracování. Případně nějaká jiná aktivita nebo nečinnost dealera, která souvisí s aktuálním chybným určováním tržních cen
 • Ztráta
  je pevně stanovená ztráta na pozici
 • Zúčtování
  Dokončení vzájemného vyrovnání obchodů
 • Zůstatek
  celkový finanční výsledek všech plně provedených transakcí a vkladů/výběrů z/na účet
Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.