empty
 
 
Kalkulator dividende

Kalkulator dividende

Ovaj odeljak će biti od koristi onima koji trguju CFD-ima. Stranica sadrži listu dividendi i informaciju o najbližem datumu isplate za sve NYSE trgovačke račune.

Ukoliko trejdujete CFD-ima potrebno je da imate na umu prilagođavanje dividende.

Na bilans računa treba dodati sumu za prilagođavanje dividende za slučaj da je otvorena kupovina ranijeg datuma dividende.

Suma za prilagođavanje dividende se oduzima sa bilansa računa ukoliko je otvorena prodaja ranijeg datuma dividende.

U donjoj tabeli prikazani su sledeći datumi isplate dividendi za svaki trejding instrument NYSE grupe.

Primer:

Ukoliko je raniji datum dividende A za deonicu #B, onda se radi o otvorenoj poziciji kupovine od 2 lota na računu, pa će suma dividende biti obračunata po formuli: 2 lota x 100 deonica x A.

Ukoliko za deonicu #B postoji više otvorenih pozicija, za sumu svih pozicija biće uzeta vrednost A. Ukoliko je bilans svih transakcija negativan (suma svih transakcija ima inverziju PRODAJE (SELL-slant)), dividenda će imati negativnu vrednost.

Primer obračunavanja korekcije dividendi:

Komitet direktora kompanije Microsoft(MSFT) objavljuje otkup kvartalnih dividendi po sumi od $0.130 po deonici 10. juna:

* Raniji datum - 08.18.2009;
* Datum zapisa - 08.20.2009;
* Datum isplate - 10.09.2009.

Suma dividendi za transakciju obima 1 lota biće 100 x 0.130 = 13 USD.
Ukoliko imamo poziciju prodaje sa obimom od 1 lota (100 deonica) 18. aprila, biće oduzeto 13 USD. Ukoliko imamo poziciju kupovine sa obimom od 1 lota - biće dodato 13 USD. Naplate će se odigrati na datum obrade zapisa.

Kalkulator dividende


Simbol Obim (u lotovima) Količina Dividenda Sledeći raniji-datum
Simbol
Obim (u lotovima)
Količina
Dividenda
Sledeći raniji-datum

Izračunaj

Tiker Datum objave Datum pregleda zapisa Datum isplate Datum isteka Iznos Period
#AAPL 27.07.2021 09.08.2021 12.08.2021 06.08.2021 0.22 Kvartal
#AIG 05.08.2021 16.09.2021 30.09.2021 15.09.2021 0.32 Kvartal
#AXP 29.09.2021 08.10.2021 10.11.2021 07.10.2021 0.43 Kvartal
#BA 16.12.2019 14.02.2020 06.03.2020 13.02.2020 2.005 Kvartal
#BAC 21.07.2021 03.09.2021 24.09.2021 02.09.2021 0.21 Kvartal
#BK 15.07.2021 27.07.2021 09.08.2021 26.07.2021 0.34 Kvartal
#BHP 08.09.2021 03.09.2021 21.09.2021 02.09.2021 4 6 meseci
#C 22.07.2021 02.08.2021 27.08.2021 30.07.2021 0.51 Kvartal
#CAT 13.10.2021 25.10.2021 19.11.2021 22.10.2021 1.11 Kvartal
#CHL 14.08.2019 27.08.2020 09.10.2020 26.08.2020 0.9871 Kvartal
#CMCSA 14.07.2021 06.10.2021 27.10.2021 05.10.2021 0.25 Kvartal
#CSCO 22.09.2021 05.10.2021 27.10.2021 04.10.2021 0.37 Kvartal
#CVX 28.07.2021 19.08.2021 10.09.2021 18.08.2021 1.34 Kvartal
#DIS 04.12.2019 16.12.2019 16.01.2020 13.12.2019 0.88 6 meseci
#EBAY 09.08.2021 01.09.2021 17.09.2021 31.08.2021 0.18 Kvartal
#F 08.01.2020 30.01.2020 02.03.2020 29.01.2020 0.15 Kvartal
#FCX 22.09.2021 15.10.2021 01.11.2021 14.10.2021 0.075 Kvartal
#FDX 13.08.2021 03.09.2021 01.10.2021 02.09.2021 0.75 Kvartal
#GE 10.09.2021 27.09.2021 25.10.2021 24.09.2021 0.08 Kvartal
#GILD 26.07.2021 15.09.2021 29.09.2021 14.09.2021 0.71 Kvartal
#GS 12.07.2021 01.09.2021 29.09.2021 31.08.2021 2.00 Kvartal
#HAL 19.08.2021 01.09.2021 22.09.2021 31.08.2021 0.0450 Kvartal
#HD 19.08.2021 02.09.2021 16.09.2021 01.09.2021 1.65 Kvartal
#HON 01.10.2021 12.11.2021 03.12.2021 10.11.2021 0.98 Kvartal
#HPQ 23.06.2021 08.09.2021 06.10.2021 07.09.2021 0.194 Kvartal
#IBM 27.07.2021 10.08.2021 10.09.2021 09.08.2021 1.64 Kvartal
#INTC 16.09.2021 07.11.2021 01.12.2021 04.11.2021 0.3475 Kvartal
#IP 13.07.2021 16.08.2021 15.09.2021 13.08.2021 0.512 Kvartal
#JNJ 19.07.2021 24.08.2021 07.09.2021 23.08.2021 1.06 Kvartal
#JPM 21.09.2021 06.10.2021 31.10.2021 05.10.2021 1.00 Kvartal
#KO 14.07.2021 15.09.2021 01.10.2021 14.09.2021 0.42 Kvartal
#KHC 04.08.2021 01.09.2021 24.09.2021 31.08.2021 0.4 Kvartal
#MA 20.09.2021 08.10.2021 09.11.2021 07.10.2021 0.44 Kvartal
#MCD 22.07.2021 01.09.2021 15.09.2021 31.08.2021 1.29 Kvartal
#MDLZ 27.07.2021 30.09.2021 14.10.2021 29.09.2021 0.35 Kvartal
#MGM 04.08.2021 10.09.2021 15.09.2021 09.09.2021 0.002 Kvartal
#MMM 13.08.2021 23.08.2021 12.09.2021 20.08.2021 1.48 Kvartal
#MO 26.08.2021 15.09.2021 12.10.2021 14.09.2021 0.90 Kvartal
#MRK 27.07.2021 15.09.2021 07.10.2021 14.09.2021 0.65 Kvartal
#MRVL 22.09.2021 11.10.2021 27.10.2021 07.10.2021 0.06 Kvartal
#MS 14.10.2021 29.10.2021 15.11.2021 28.10.2021 0.70 Kvartal
#MSFT 14.09.2021 18.11.2021 09.12.2021 17.11.2021 0.62 Kvartal
#NKE 05.08.2021 30.08.2021 01.10.2021 27.08.2021 0.275 Kvartal
#ORAN 05.05.2021 14.06.2021 02.07.2021 11.06.2021 0.49 Kvartal
#ORCL 13.09.2021 12.10.2021 26.10.2021 08.10.2021 0.32 Kvartal
#PBR 06.08.2021 18.08.2021 01.09.2021 17.08.2021 0.616 Neodređen
#PEP 15.07.2021 03.09.2021 30.09.2021 02.09.2021 1.075 Kvartal
#PFE 23.09.2021 05.11.2021 06.12.2021 04.11.2021 0.39 Kvartal
#PG 12.10.2021 22.10.2021 15.11.2021 21.10.2021 0.87 Kvartal
#QCOM 07.07.2021 02.09.2021 23.09.2021 01.09.2021 0.68 Kvartal
#QQQ 19.01.2021 23.03.2021 30.04.2021 22.03.2021 0.3947 Kvartal
#SBUX 15.09.2021 12.11.2021 26.11.2021 10.11.2021 0.49 Kvartal
#SPY 16.09.2021 20.09.2021 29.10.2021 17.09.2021 1.428 Kvartal
#T 23.09.2021 11.10.2021 01.11.2021 07.10.2021 0.52 Kvartal
#TRI 21.07.2021 19.08.2021 15.09.2021 18.08.2021 0.729 Kvartal
#TRV 19.07.2021 10.09.2021 30.09.2021 09.09.2021 0.88 Kvartal
#UBS 26.01.2021 14.04.2021 15.04.2021 13.04.2021 0.12 Godinu dana
#UL 23.04.2021 06.08.2021 08.09.2021 05.08.2021 0.495 Kvartal
#UPS 05.08.2021 23.08.2021 09.09.2021 20.08.2021 1.02 Kvartal
#V 27.07.2021 13.08.2021 01.09.2021 12.08.2021 0.32 Kvartal
#VZ 02.09.2021 08.10.2021 01.10.2021 07.10.2021 0.64 Kvartal
#WDC 13.02.2020 03.04.2020 17.04.2020 02.04.2020 0.50 Kvartal
#WFC 27.04.2021 27.07.2021 01.09.2021 05.08.2021 0.20 Kvartal
#WMT 18.02.2021 12.10.2021 03.01.2022 09.12.2021 0.55 Kvartal
#XOM 28.07.2021 13.08.2021 10.09.2021 12.08.2021 0.87 Kvartal
Tiker
#AAPL
Datum objave Datum pregleda zapisa
27.07.2021 09.08.2021
Datum isplate Datum isteka
12.08.2021 06.08.2021
Iznos Period
0.22 Kvartal
#AIG
Datum objave Datum pregleda zapisa
05.08.2021 16.09.2021
Datum isplate Datum isteka
30.09.2021 15.09.2021
Iznos Period
0.32 Kvartal
#AXP
Datum objave Datum pregleda zapisa
29.09.2021 08.10.2021
Datum isplate Datum isteka
10.11.2021 07.10.2021
Iznos Period
0.43 Kvartal
#BA
Datum objave Datum pregleda zapisa
16.12.2019 14.02.2020
Datum isplate Datum isteka
06.03.2020 13.02.2020
Iznos Period
2.005 Kvartal
#BAC
Datum objave Datum pregleda zapisa
21.07.2021 03.09.2021
Datum isplate Datum isteka
24.09.2021 02.09.2021
Iznos Period
0.21 Kvartal
#BK
Datum objave Datum pregleda zapisa
15.07.2021 27.07.2021
Datum isplate Datum isteka
09.08.2021 26.07.2021
Iznos Period
0.34 Kvartal
#BHP
Datum objave Datum pregleda zapisa
08.09.2021 03.09.2021
Datum isplate Datum isteka
21.09.2021 02.09.2021
Iznos Period
4 6 meseci
#C
Datum objave Datum pregleda zapisa
22.07.2021 02.08.2021
Datum isplate Datum isteka
27.08.2021 30.07.2021
Iznos Period
0.51 Kvartal
#CAT
Datum objave Datum pregleda zapisa
13.10.2021 25.10.2021
Datum isplate Datum isteka
19.11.2021 22.10.2021
Iznos Period
1.11 Kvartal
#CHL
Datum objave Datum pregleda zapisa
14.08.2019 27.08.2020
Datum isplate Datum isteka
09.10.2020 26.08.2020
Iznos Period
0.9871 Kvartal
#CMCSA
Datum objave Datum pregleda zapisa
14.07.2021 06.10.2021
Datum isplate Datum isteka
27.10.2021 05.10.2021
Iznos Period
0.25 Kvartal
#CSCO
Datum objave Datum pregleda zapisa
22.09.2021 05.10.2021
Datum isplate Datum isteka
27.10.2021 04.10.2021
Iznos Period
0.37 Kvartal
#CVX
Datum objave Datum pregleda zapisa
28.07.2021 19.08.2021
Datum isplate Datum isteka
10.09.2021 18.08.2021
Iznos Period
1.34 Kvartal
#DIS
Datum objave Datum pregleda zapisa
04.12.2019 16.12.2019
Datum isplate Datum isteka
16.01.2020 13.12.2019
Iznos Period
0.88 6 meseci
#EBAY
Datum objave Datum pregleda zapisa
09.08.2021 01.09.2021
Datum isplate Datum isteka
17.09.2021 31.08.2021
Iznos Period
0.18 Kvartal
#F
Datum objave Datum pregleda zapisa
08.01.2020 30.01.2020
Datum isplate Datum isteka
02.03.2020 29.01.2020
Iznos Period
0.15 Kvartal
#FCX
Datum objave Datum pregleda zapisa
22.09.2021 15.10.2021
Datum isplate Datum isteka
01.11.2021 14.10.2021
Iznos Period
0.075 Kvartal
#FDX
Datum objave Datum pregleda zapisa
13.08.2021 03.09.2021
Datum isplate Datum isteka
01.10.2021 02.09.2021
Iznos Period
0.75 Kvartal
#GE
Datum objave Datum pregleda zapisa
10.09.2021 27.09.2021
Datum isplate Datum isteka
25.10.2021 24.09.2021
Iznos Period
0.08 Kvartal
#GILD
Datum objave Datum pregleda zapisa
26.07.2021 15.09.2021
Datum isplate Datum isteka
29.09.2021 14.09.2021
Iznos Period
0.71 Kvartal
#GS
Datum objave Datum pregleda zapisa
12.07.2021 01.09.2021
Datum isplate Datum isteka
29.09.2021 31.08.2021
Iznos Period
2.00 Kvartal
#HAL
Datum objave Datum pregleda zapisa
19.08.2021 01.09.2021
Datum isplate Datum isteka
22.09.2021 31.08.2021
Iznos Period
0.0450 Kvartal
#HD
Datum objave Datum pregleda zapisa
19.08.2021 02.09.2021
Datum isplate Datum isteka
16.09.2021 01.09.2021
Iznos Period
1.65 Kvartal
#HON
Datum objave Datum pregleda zapisa
01.10.2021 12.11.2021
Datum isplate Datum isteka
03.12.2021 10.11.2021
Iznos Period
0.98 Kvartal
#HPQ
Datum objave Datum pregleda zapisa
23.06.2021 08.09.2021
Datum isplate Datum isteka
06.10.2021 07.09.2021
Iznos Period
0.194 Kvartal
#IBM
Datum objave Datum pregleda zapisa
27.07.2021 10.08.2021
Datum isplate Datum isteka
10.09.2021 09.08.2021
Iznos Period
1.64 Kvartal
#INTC
Datum objave Datum pregleda zapisa
16.09.2021 07.11.2021
Datum isplate Datum isteka
01.12.2021 04.11.2021
Iznos Period
0.3475 Kvartal
#IP
Datum objave Datum pregleda zapisa
13.07.2021 16.08.2021
Datum isplate Datum isteka
15.09.2021 13.08.2021
Iznos Period
0.512 Kvartal
#JNJ
Datum objave Datum pregleda zapisa
19.07.2021 24.08.2021
Datum isplate Datum isteka
07.09.2021 23.08.2021
Iznos Period
1.06 Kvartal
#JPM
Datum objave Datum pregleda zapisa
21.09.2021 06.10.2021
Datum isplate Datum isteka
31.10.2021 05.10.2021
Iznos Period
1.00 Kvartal
#KO
Datum objave Datum pregleda zapisa
14.07.2021 15.09.2021
Datum isplate Datum isteka
01.10.2021 14.09.2021
Iznos Period
0.42 Kvartal
#KHC
Datum objave Datum pregleda zapisa
04.08.2021 01.09.2021
Datum isplate Datum isteka
24.09.2021 31.08.2021
Iznos Period
0.4 Kvartal
#MA
Datum objave Datum pregleda zapisa
20.09.2021 08.10.2021
Datum isplate Datum isteka
09.11.2021 07.10.2021
Iznos Period
0.44 Kvartal
#MCD
Datum objave Datum pregleda zapisa
22.07.2021 01.09.2021
Datum isplate Datum isteka
15.09.2021 31.08.2021
Iznos Period
1.29 Kvartal
#MDLZ
Datum objave Datum pregleda zapisa
27.07.2021 30.09.2021
Datum isplate Datum isteka
14.10.2021 29.09.2021
Iznos Period
0.35 Kvartal
#MGM
Datum objave Datum pregleda zapisa
04.08.2021 10.09.2021
Datum isplate Datum isteka
15.09.2021 09.09.2021
Iznos Period
0.002 Kvartal
#MMM
Datum objave Datum pregleda zapisa
13.08.2021 23.08.2021
Datum isplate Datum isteka
12.09.2021 20.08.2021
Iznos Period
1.48 Kvartal
#MO
Datum objave Datum pregleda zapisa
26.08.2021 15.09.2021
Datum isplate Datum isteka
12.10.2021 14.09.2021
Iznos Period
0.90 Kvartal
#MRK
Datum objave Datum pregleda zapisa
27.07.2021 15.09.2021
Datum isplate Datum isteka
07.10.2021 14.09.2021
Iznos Period
0.65 Kvartal
#MRVL
Datum objave Datum pregleda zapisa
22.09.2021 11.10.2021
Datum isplate Datum isteka
27.10.2021 07.10.2021
Iznos Period
0.06 Kvartal
#MS
Datum objave Datum pregleda zapisa
14.10.2021 29.10.2021
Datum isplate Datum isteka
15.11.2021 28.10.2021
Iznos Period
0.70 Kvartal
#MSFT
Datum objave Datum pregleda zapisa
14.09.2021 18.11.2021
Datum isplate Datum isteka
09.12.2021 17.11.2021
Iznos Period
0.62 Kvartal
#NKE
Datum objave Datum pregleda zapisa
05.08.2021 30.08.2021
Datum isplate Datum isteka
01.10.2021 27.08.2021
Iznos Period
0.275 Kvartal
#ORAN
Datum objave Datum pregleda zapisa
05.05.2021 14.06.2021
Datum isplate Datum isteka
02.07.2021 11.06.2021
Iznos Period
0.49 Kvartal
#ORCL
Datum objave Datum pregleda zapisa
13.09.2021 12.10.2021
Datum isplate Datum isteka
26.10.2021 08.10.2021
Iznos Period
0.32 Kvartal
#PBR
Datum objave Datum pregleda zapisa
06.08.2021 18.08.2021
Datum isplate Datum isteka
01.09.2021 17.08.2021
Iznos Period
0.616 Neodređen
#PEP
Datum objave Datum pregleda zapisa
15.07.2021 03.09.2021
Datum isplate Datum isteka
30.09.2021 02.09.2021
Iznos Period
1.075 Kvartal
#PFE
Datum objave Datum pregleda zapisa
23.09.2021 05.11.2021
Datum isplate Datum isteka
06.12.2021 04.11.2021
Iznos Period
0.39 Kvartal
#PG
Datum objave Datum pregleda zapisa
12.10.2021 22.10.2021
Datum isplate Datum isteka
15.11.2021 21.10.2021
Iznos Period
0.87 Kvartal
#QCOM
Datum objave Datum pregleda zapisa
07.07.2021 02.09.2021
Datum isplate Datum isteka
23.09.2021 01.09.2021
Iznos Period
0.68 Kvartal
#QQQ
Datum objave Datum pregleda zapisa
19.01.2021 23.03.2021
Datum isplate Datum isteka
30.04.2021 22.03.2021
Iznos Period
0.3947 Kvartal
#SBUX
Datum objave Datum pregleda zapisa
15.09.2021 12.11.2021
Datum isplate Datum isteka
26.11.2021 10.11.2021
Iznos Period
0.49 Kvartal
#SPY
Datum objave Datum pregleda zapisa
16.09.2021 20.09.2021
Datum isplate Datum isteka
29.10.2021 17.09.2021
Iznos Period
1.428 Kvartal
#T
Datum objave Datum pregleda zapisa
23.09.2021 11.10.2021
Datum isplate Datum isteka
01.11.2021 07.10.2021
Iznos Period
0.52 Kvartal
#TRI
Datum objave Datum pregleda zapisa
21.07.2021 19.08.2021
Datum isplate Datum isteka
15.09.2021 18.08.2021
Iznos Period
0.729 Kvartal
#TRV
Datum objave Datum pregleda zapisa
19.07.2021 10.09.2021
Datum isplate Datum isteka
30.09.2021 09.09.2021
Iznos Period
0.88 Kvartal
#UBS
Datum objave Datum pregleda zapisa
26.01.2021 14.04.2021
Datum isplate Datum isteka
15.04.2021 13.04.2021
Iznos Period
0.12 Godinu dana
#UL
Datum objave Datum pregleda zapisa
23.04.2021 06.08.2021
Datum isplate Datum isteka
08.09.2021 05.08.2021
Iznos Period
0.495 Kvartal
#UPS
Datum objave Datum pregleda zapisa
05.08.2021 23.08.2021
Datum isplate Datum isteka
09.09.2021 20.08.2021
Iznos Period
1.02 Kvartal
#V
Datum objave Datum pregleda zapisa
27.07.2021 13.08.2021
Datum isplate Datum isteka
01.09.2021 12.08.2021
Iznos Period
0.32 Kvartal
#VZ
Datum objave Datum pregleda zapisa
02.09.2021 08.10.2021
Datum isplate Datum isteka
01.10.2021 07.10.2021
Iznos Period
0.64 Kvartal
#WDC
Datum objave Datum pregleda zapisa
13.02.2020 03.04.2020
Datum isplate Datum isteka
17.04.2020 02.04.2020
Iznos Period
0.50 Kvartal
#WFC
Datum objave Datum pregleda zapisa
27.04.2021 27.07.2021
Datum isplate Datum isteka
01.09.2021 05.08.2021
Iznos Period
0.20 Kvartal
#WMT
Datum objave Datum pregleda zapisa
18.02.2021 12.10.2021
Datum isplate Datum isteka
03.01.2022 09.12.2021
Iznos Period
0.55 Kvartal
#XOM
Datum objave Datum pregleda zapisa
28.07.2021 13.08.2021
Datum isplate Datum isteka
10.09.2021 12.08.2021
Iznos Period
0.87 Kvartal

Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.