empty
 
 

loader

Ključni koncepti: valute, kvote, spredovi

Pomoću ovog video klipa upoznaćete se sa ključnim konceptima na forex tržištu, kao što su valuta, kvota i spred. Suočićete se sa ovim instrumentima u početnim fazama rada na deviznom tržištu. Zahvaljujući video lekciji bićete u mogućnosti da razumete funkcionisanje forex-a spolja i iznutra i upoznaćete se sa osnovama procesa trgovanja.

Marginalno trgovanje

Ovaj video sadrži osnovne principe marginalnog trgovanja, koje predstavlja jednu od osnova rada na forex tržištu. Video lekcija pomoći će Vam da razumete kako se zapravo vrši trgovina u kojoj su uključeni privatni investitori. Takođe ćete naučiti kako se bira odgovarajuća razmera poluge koja obezbeđuje najefektivniju i najprofitabilniju trgovinu.

Swap-ovi

Ovaj video se bavi swap-ovima, veoma važnim aspektom deviznog trgovanja. Ukoliko ne razumete u potpunosti kako se radi sa swap-om ili se prvi put susrećete sa ovim pojmom, video lekcija će Vam pomoći da steknete uvid u rad pomoću swap-ova. Osim toga, naučićete kako se primenjuje strategija trgovanja.

Tehnička analiza

Sa razvojem deviznog tržišta, forex geniji stvorili su različite metode analize koje trgovcima omogućavaju da predvide kretanja na tržištu. Ovaj video je posvećen osnovama tehničke analize. Naučićete na čemu su tačno bazirane metode tehničke analize, kao i koja se svojstva i podaci koriste. Osim toga, moći ćete da odredite da li je tehnička analiza pogodna za Vaš rad na deviznom tržištu.

Fjučersi

Ovaj video se bavi radom sa fjučers ugovorima. Gledajući ovaj video saznaćete kako se kreiraju ugovori za razliku, koje se oznake koriste za različite vrste fjučersa i koji su fjučersi najpopularniji na tržištu deonicama.

Valutni parovi

Svaki valutni par ima svoje karakteristike. Ukoliko želite da uspešno radite na forex tržuštu, potrebno je da razumete i poznajete faktore koji vrše uticaj na fluktuaciju cena. U ovom video klipu govori se o valutnim parovima kojima se najviše trguje. Gledajući video, saznaćete koji događaji najviše utiču na kretanje cene valute, na šta treba da obratite pažnju i šta treba da koristite da biste ostvarili dobre rezlutate u trgovini.

Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.