empty
 
 
USDJPY

US Dollar vs Japanese Yen

USDJPY US Dollar vs Japanese Yen
134.94 09 2022 14:29
0.01 (0.01%)
52% 48%
 
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
?
.