empty
 
 
EURGBP
EURGBP Euro vs Great Britain Pound
-
-
$0.8667
29 Sep 2023 19:13
$0.0009
(0.1%)
55.74% 44.26%
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
?
.